دستگاه چاپ لارج فرمت
بارز روشن

دستگاه چاپ پارچه پرده روتختی ملحفه ۰۹۱۲۰۰۶۷۸۹۰

بارز روشنپرس چاپپرس چاپ فرش ماشینیتابلوفرشدستگاه پته زنیدستگاه تپه زنیدستگاه چاپ ام دی افدستگاه چاپ پارچهدستگاه چاپ پارچه پرچم ساحلیدستگاه چاپ پارچه سفره اصفهانیدستگاه چاپ پارچه سفره سنتیدستگاه چاپ پارچه […]

چاپ سابلیمیشن پارلا
تابلو فرش

چاپ پارچه سابلیمیشن پارلا 09120067890

چاپ شال و روسری و چاپ تابلوفرش و تابلو مخمل خدمتی دیگر از خدمات گروه پارلا می باشد .
گروه چاپ پارلا این افتخار را بارها داشته است که با پخش کنندگان و فروشندگان خورده و عمده انواع چاپ روی شال و روسری و تابلو فرش و تابلومخمل را در تیراژ مختلف به عهده داشته ایم .09120067890